Gezondheid bevorderen zover het mogelijk is, klachten verlichten als het nodig is

‘integrale geneeskunde’ wordt door de ICGU gebruikt als de Nederlandse vertaling van Integrative Medicine.*

Deze term is gedefinieerd door een consortium van meer dan zeventig academische centra in ‘de Verenigde Staten, waaronder topuniversiteiten als Yale en Stanford. Met Integrative Medicine/integrale geneeskunde wordt een visie beschreven waarbij arts/behandelaar en patiënt gelijkwaardig zijn (de arts/behandelaar als coach), de patiënt/cliënt centraal staat, de mens als geheel wordt gezien en er een keuze gemaakt kan worden uit alle beschikbare therapeutische mogelijkheden waarvoor wetenschappelijke onderbouwing bestaat, in de zin van aanwijzingen voor de effectiviteit en bewijs van veiligheid.

* De definitie van het Amerikaanse Consortium Academic Health Centers for Integrative Medicine luidt:

‘The practice of medicine that reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate therapeutic approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and healing.’

ICGU zorgt voor de – vanzelfsprekende – samenwerking tussen integraal werkende artsen, huisartsen en andere specialisten in het medische veld.

Kernvisie op gezondheid, ziekte en geneeskunde

De mens is een wezen dat samenhang vertoont in al zijn functies en met zijn omgeving.

Overeenkomstig de aard van de mens is er instandhouding, groei en ontwikkeling door het dynamisch in balans houden van alle functies door zelfregulatie. Zelfregulatie berust op het zogenaamde zelfherstellend, zelfgenezend of zelfhelend vermogen, dat individueel van aard is en aanwezig is in ieder levend wezen.

Gezondheid

betekent stabiele, dynamische balans in het hele systeem op alle niveaus van functioneren en in wisselwerking met de omgeving. Het zelfherstellend vermogen en de individuele leefstijl spelen hierbij een cruciale rol.

Ziekte

is in deze visie primair verstoring van die balans en de reactie daarop van het zelfherstellend vermogen. Vooral bij chronische ziekten staat het tekort schieten van het zelfhelend vermogen centraal. Hiermee heeft ziekte ook een signaal- en leerfunctie.

Doel van een behandeling is het bevorderen van duurzame gezondheid.

Bij behandeling is het focus primair gericht op herstel van gezondheid door het ondersteunen en stimuleren van het zelfherstellend vermogen en het wegnemen, dan wel reduceren van oorzakelijke, ziekmakende factoren.

Het proces van diagnostiek en behandeling is zo veel mogelijk interactief.

De patiënt staat centraal, neemt actief deel aan het diagnostisch en herstelproces en draagt mede verantwoordelijkheid voor de keuzen in dit proces op grond van volledige en transparante informatie. De arts verstrekt deze informatie op grond van brede, individuele diagnostiek bij de patient. De behandeling vindt plaats op basis van behoeften en verwachtingen van de patiënt, klinische expertise van de arts en het wetenschappelijk bewijs van effectiviteit; zijnde de drie pijlers van Evidence Based Medicine (volgens haar grondlegger Dr. David Sackett).

Bij de behandeling zal bij voorkeur en zo mogelijk gebruik worden gemaakt van middelen en methoden, welke het zelfherstellend vermogen ondersteunen.

Zo nodig wordt medisch technische interventie toegepast. Bij alle behandelingen staat het voorkomen van schade voorop.

Integrale geneeskunde beoogt ten behoeve van de patiënt het beste uit de geneeskunde in zich te verenigen.

Het streeft naar een pluriforme geneeskunde die interactief, effectief, veilig en kostenbewust is.